چارلى چاپلين میگوید:

 

پس از كلی فقر، به ثروت وشهرت رسیدم. 

آموخته ام كه:

باپول . . .

میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه . . .

ميتوان مقام خريد، ولى احترام نه . . .

ميتوان كتاب خريد، ولى دانش نه . . .

ميتوان دارو خريد، ولى سلامتى نه . ..

میتوان رختخواب خرید، ولی خواب راحت نه. . .

میتوان قلب را خرید، اما عشق را نه...

 

ارزش آدمها به دارایی نیست،

به "معرفت " آنهاست..

 

منبع : آزاد ... |ارزش آدمها ...
برچسب ها : خريد، ,ميتوان ,میتوان ,ارزش آدمها